Menu +

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opracowany zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i ze statutem szkoły.

L.P.

TERMIN

KLASA

FORMA SPOTKANIA

UWAGI

1.

6 IX 2018 r. (czwartek)

godz. 17.00

13 IX 2018 r. (czwartek)

godz. 17.00

I – III

IV – GIM

Spotkanie związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

– klasy SP: aula – dyr. szkoły + sale – wychowawcy,

– klasy GIM: sale – wychowawcy.

Zapoznanie rodziców
z aktami prawnymi dotyczącymi uczniów, rodziców i szkoły.

2.

14 XI 2018 r. (środa)

SP+GIM

Konsultacje i prelekcja dla rodziców

Szkolenie RP i rodziców

(termin może ulec zmianie)

3.

11 XII 2018 r.

(wtorek)

SP+GIM

Zebranie śródokresowe z podaniem ocen cząstkowych i przypuszczalnych ocen na pierwszy semestr.

Zebranie RP

4.

24 I 2019 r.

(czwartek)

SP+GIM

Zebranie informujące o ocenach uczniów za pierwszy semestr.

Wystawienie ocen za
I semestr do 11 I 2019 r.

5.

15 V 2019 r.

(środa)

SP+GIM

Zebranie śródokresowe z podaniem ocen cząstkowych i przypuszczalnych ocen na koniec roku szkolnego.

Wystawienie ocen
na koniec roku szkolnego
do 7 VI 2019 r.

6.

7 – 14 VI 2019 r.

SP+GIM

Spotkanie z rodzicami – podanie ocen końcowo rocznych (np. w połączeniu ze spotkaniem podsumowującym r.szk.).

 

7.

 

X

 

III / IV

 

SP+GIM

Konsultacje indywidualne (lub klasowe) z rodzicami – wychowawcy ustalają sami według potrzeb (dla całej klasy bądź dla niektórych rodziców).

 

8.

IX 18 r. – VI 19 r.

SP+GIM

W ciągu całego roku szkolnego rodzice mogą konsultować się z wychowawcą i uczącymi w sprawie postępów dziecka – w terminach ustalonych konsultacji, telefonicznie bądź po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz mogą być wzywani na wizytę do szkoły przez wychowawcę, nauczycieli i dyrektora szkoły.

 

9.

IX 18 r. – VI 19 r.

SP+GIM

Udział rodziców w klasowych spotkaniach opłatkowych, Dniu Matki, Dniu Patrona,  Szkolnym Festiwalu Teatralnym, Koncercie Młodych Talentów i innych uroczystościach szkolnych, itp.

Zgodnie z planem pracy wychowawczej danej klasy.

 

SEMESTR  I: 1 IX 2018 r. –18 I 2019 r.

Oceny należy wystawić – do 11 I 2019 r. (piątek)

Zebranie klasyfikacyjne – 18 I 2019 r. (piątek)

Zebranie plenarne – 24 I 2019 r. (czwartek)

 

SEMESTR  II: 19 I 2019 r. – 21 VI 2019 r.

Oceny należy wystawić – do 7 VI 2019 r. (piątek)

Zebranie klasyfikacyjne – 14 VI 2019 r. (piątek)

Zebranie plenarne – 21 VI 2019 r. (piątek)