Menu +

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

Pracownikami świetlicy są: nauczyciele-wychowawcy świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.
Pracownicy świetlicy podlegają dyrektorowi szkoły.
Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy ( przydziały obowiązków).

Plan pracy nauczycieli-wychowawców świetlicy:

Poniedziałek
7.00-8.00-mgr Mariola Borzucka
11.35-12.00-mgr Weronika Mruk-Kujawa
12.00-16.00-mgr Dagmara Danch-Kukiełka

Wtorek
7.00-8.00-mgr Danuta Danielczok
11.35-15.05-mgr Mariola Borzucka
12.35-13.35 -mgr Danuta Danielczok
15.00-16.00-mgr Katarzyna Pietrzak

Środa
7.00-8.00-mgr Danuta Danielczok
11.35-12.35-mgr Janina Bieniek
12.35-14.00-mgr Danuta Idkowiak
14.00-16.00-mgr Dagmara Danch

Czwartek
7.00-8.00-mgr Mariola Borzucka
11.35- 14.00-mgr Danuta Danielczok
12.35-13.35- mgr Mariola Borzucka
14.00-16.00- mgr Dagmara Danch-Kukiełka

Piątek
7.00-8.00-mgr Danuta Danielczok
11.35-16.00 – mgr Danuta Idkowiak