Menu +

DOKUMENTY

Nasza świetlica pełni funkcję dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą.
Wychowawcy realizują zajęcia zgodne ze Statutem Szkoły i z Programem Profilaktyczno-Wychowawczym. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z Planem Pracy świetlicy na dany rok szkolny. Zajęcia świetlicowe są urozmaicona i prowadzone zgodnie z tematem dnia.

Dokumenty do pobrania:
– Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej nr 22 im Jana Dworaka w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2017/2018.
-Regulamin świetlicy szkolnej
-Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2017/2018