Podsumowanie wyników w nauce w semestrze I

W piątek (16.02) stypendia, nagrody i dyplomy odebrali wszyscy, którzy nie lenili się w pierwszym semestrze. Pan Dyrektor pogratulował zwycięzcom konkursów, wzorowym i dobrym uczniom. Społeczność szkolna nagrodziła swoich kolegów oklaskami.
 
Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w II semestrze.