Innowacja historyczna “ Życie codzienne w przeszłości “

Innowacja powstała aby młode pokolenie zainteresować historią. Pokazać tą naukę inaczej, zainteresować życiem zwykłych ludzi w różnych epokach. Przedstawić co jedli nasi przodkowie , w jak sposób się ubierali i jak mieszkali. Uświadomić młodym ludziom,że historia to nie tylko “ suche” fakty i nielubiane przez nich daty, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą.
Innowacja odbywała się w roku szkolnym 2014/2015 od września do marca. Uczestniczyli w niej uczniowie z klas pierwszych i drugich. W trakcie zajęć uczestnicy odwiedzili Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej.
Zajęcia zakończyły się wystawą zorganizowaną przez uczniów, podczas której prezentowano przedmioty codziennego użytku z czasów PRL-u. Młodzi ludzie mogli zobaczyć pralkę Franię, kartki żywnościowe i inne równie ciekawe przedmioty.
Innowacja pomogła zrozumieć uczestnikom powiedzenie, że „Ludzkość kroczy stale naprzód , jednak człowiek pozostaje ten sam” ( J.W. Goethe).

Elżbieta Prokopowicz