REKRUTACJA 2023/2024

OGŁOSZENIE:

Chorzowska, Ignacego Krasickiego, Jana Furgoła, Józefa Lompy, Kolejowa, Kolista,
ks. Jana Szymały, Lisia, Łączna, Mieszka I, Otylii, Parkowa, Pokoju,
Piotra Niedurnego od 2 do 36 (nr parzyste), Ratowników, Spółdzielcza, Szarotek.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:

  • w sekretariacie w w/w terminie w godz.:  7 30 – 15 30 (możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem: 322486132 lub drogą elektroniczną na adres: szkola@sp22.edu.pl ),
  • na tablicy ogłoszeń w placówce.

Ustalony harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym / postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej na r. szk. 2023/2024:

Lp.Czynności rekrutacyjneTerminTermin uzupełniający
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 06.03.23 r. do 17.03.23 r.od 04.05.23 r.
do 11.05.23 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (…)od 06.03.23 r. do 20.03.23 r.od 04.05.23 r. do 12.05.23 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych22.03.23 r. (godz. 8.00)17.05.23 r. (godz.8.00)
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 23.03.23 r. do 30.03.23 r.od 17.05.23 r. do 24.05.23 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych31.03.23 r. (godz. 8.00)26.05.23 r.
(godz. 8.00)