Roztwory

Rok szkolny 2016/17
Na zajęciach z Interbloku klasa 2b sprawdzała jakie substancję dobrze rozpuszczają się w wodzie i otrzymywała roztwory.