Menu +

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca – Popenda Barbara
Z-ca           – Guzenda Beata
Skarbnik       – Kotlorz Sylwia
Protokolant    – Dosa Justyna
Członek        – Ryczyńska Magdalena
Członek        – Trubic Anita
Członek        – Bubała Grzegorz

Skład Komisji Rewizyjnej
Kalisz Katarzyna
Konieczny Anna
Sieja Marzena