Rada Rodziców

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW

20 XI 2023 r. g. 17.00
(poniedziałek) – robocze spotkanie w związku z organizacją Dnia Patrona

22 I 2024 r. g. 17.00
(poniedziałek)

13 V 2024 r. g. 17.00
(poniedziałek)

Daty dodatkowych spotkań roboczych mogą być ustalane na bieżąco. Informacja o nich będzie podawana na stronie głównej szkolnej www i na szkolnym FB.

Lp. Klasa Nazwisko i imię Funkcja
1. IVaWaletko Łukasz Przewodniczący
2. VIb Wojtuch BeataZa-ca przewodniczącego
3. II a Cieszyńska Natalia Protokolant
4. III a Deja Anna Skarbnik
5. VIII aLippich – Kurek Wiktoriaczłonek

Komisja rewizyjna

1. VI a Sieja Marzena
2. I a Kukiełka Karolina
3. I a Kowalska Mariola