Skład Rady Rodziców

Lp. Klasa Nazwisko i imię Funkcja
1. VI a Bonczyk – Popenda Barbara Przewodnicząca
2. VI a Guzenda Beata Za-ca przewodniczącej
3. VI a Konieczny Anna Protokolant
4. III b i VI b Trubic Anita Skarbnik
5. VII a Ryczyńska Magdalena członek
6. VI a i VII Bubała Grzegorz członek
7. V a Pawlaczyk Sylwia członek
8. I a i V a Lippich – Kurek członek

Komisja rewizyjna

1. VI a i VIII a Hoszek Dorota
2. III a i VII a Sieja Marzena
3. I b, III a,VIIb Walenciak Sandra