Świetlica szkolna

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”. <Jan Paweł II>
 
Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -16.00. Podstawową aktywnością dzieci przebywających w świetlicy jest  zabawa – swobodna bądź kierowana. Czas w świetlicy to czas odpoczynku po lekcjach, rozwoju swoich zainteresowań, przebywania w dobrej, serdecznej atmosferze ze sobą nawzajem. W ciągu całego roku wychowawcy świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz oferują pomoc w nauce. Dla dzieci przebywających w świetlicy są organizowane zajęcia, a są to min.: zajęcia dydaktyczne, plastyczno – manualne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, ruchowe. Dodatkowo wychowawcy prowadzą zajęcia z zakresu: „Emocja”, „Bajkoterapia”, „Edukacja prozdrowotna”, „Wychowanie do wartości”. Wychowawcy świetlicy dbają o to, aby prowadzone zajęcia były nas bieżąco dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczniów. Świetlica szkolna organizuje konkursy, akcje i imprezy mające na celu min. promocje szkoły.