REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PODCZAS EPIDEMII COVID – 19 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 im. JANA STEFANA DWORAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Regulamin

Świetlica

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej

Regulamin sali gimnastycznej

Procedury zapobiegawcze w przypadku zakażenia

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej