Nauki ścisłe w eksperymencie

„Nauki ścisłe w eksperymencie”, czyli  nauczanie chemii, fizyki i matematyki poprzez doświadczenia,

w klasach I – III w Gimnazjum nr 11 im. Jana S. Dworaka
 w Rudzie Śląskiej w latach 2012 – 2015

Opracowała : Anna Janczewska – Połap

Przeprowadziły: Anna Janczewska- Połap i Teresa Czerwińska

 

Innowacja była rozszerzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu chemii, fizyki w oparciu
o matematykę i informatykę. Przeznaczona była dla III etapu edukacyjnego(gimnazjum), na podstawie programu nauczania chemii w gimnazjum T. Kulawik i M. Litwin oraz programu nauczania fizyki w gimnazjum G. Francuz – Ornat i T. Kulawik.

CELE INNOWACJI

  1. podniesienie jakości pracy szkoły,
  2. przedstawienie znaczenia wiedzy chemicznej, fizycznej i matematycznej w życiu codziennym,
  3. wskazywanie powiązania chemii, fizyki z innymi naukami,
  4. kształtowanie postaw badawczych, wpojenie uczniom wiadomości i umiejętności praktycznych, stanowiących podstawę do kształcenia w następnych etapach edukacji,
  5. kształtowanie właściwych postaw w zakresie dbałości o zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego,
  6. stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych,
  7. zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb
    i możliwości,
  8. rozwijanie u uczniów poprawnego stosowania nazw, symboli i jednostek wielkości fizycznych do opisu zjawisk i procesów chemicznych i fizycznych oraz właściwej interpretacji wartości wielkości fizycznych i matematycznych.