Kwasy i wodorotlenki

Uczniowie klasy 2b na zajęciach z chemii otrzymywali kwasy i wodortlenki.