SP 22 uczestniczy w uroczystości z okazji Święta Niepodległości

    99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzono w mieście szczególnie podniośle. Nie zabrakło na tej uroczystości uczniów SP 22. W czasie mszy świętej w intencji Ojczyzny Wiktoria Antkiewicz, Julia Gleba i Anna Tabaszewska (III b), ubrane w stroje śląskie,  niosły do ołtarza dary ofiarne. A później razem z młodzieżą z klasy II b wzięły udział  w tworzeniu największej w Polsce żywej kokardy narodowej z balonów, która powstała na placu Jana Pawła II. Opiekę wychowawczą nad uczniami sprawowały nauczycielki: p. Anna Szarwark i Ewa Zieleźnik.