DOKUMENTY

 

Kontrakt świetlicowy…..kliknij

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w PDF…kliknij

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w Word …kliknij

Regulamin świetlicy szkolnej
– str.1…kliknij
– str.2…kliknij

Aneks do regulaminu
– str.1…kliknij
– str.2…kliknij