Menu +

DOKUMENTY

Nasza świetlica pełni funkcję dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą.
Wychowawcy realizują zajęcia zgodne ze Statutem Szkoły i z Programem Profilaktyczno-Wychowawczym. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z Planem Pracy świetlicy na dany rok szkolny. Zajęcia świetlicowe są urozmaicona i prowadzone zgodnie z tematem dnia.