Edukacja europejska

Innowacja pedagogiczna „Edukacja europejska” była realizowana od września 2007roku we wszystkich klasach rozpoczynających naukę w naszym gimnazjum do zakończenia nauki w czerwcu 2010 roku. Innowacja wdrożona była na lekcjach języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, plastyce, muzyce, lekcjach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych.
Zrealizowano treści z działów:
– miejsce Polski w Europie,
– poznajemy Europę,
– poznajemy Unię Europejską,
– sławni Europejczycy
Zadania były zrealizowane na lekcjach w szkole, w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach (kwiecień 2008r.), w Muzeum Śląskim w Katowicach(marzec 2008r), w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, w Muzeum Radiostacji Gliwickiej, podczas wycieczek krajowych: Nowy Wiśnicz, Bochnia, Kraków, Wadowice, Oświęcim i wycieczki zagranicznej do Paryża.
Poznawanie instytucji Unii Europejskiej odbyło się w ramach realizacji projektu edukacyjnego organizowanego przez Centrum Edukacji Europejskiej „Młodzi głosują” wybory deparlamentu Europejskiego ( 1 czerwca 2009r.)
Co roku edukacja europejska była podsumowana szkolnym Dniem Europejskim.