Dokumenty do pobrania

Deklaracja korzystania z obiadów szkolnych…kliknij

Wniosek o wydanie mLegitymacji…kliknij

Zgłoszenie dziecka do klasy 1…kliknij

Wniosek o przyjęcie kandydata dla klasy 1…kliknij

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy 1…kliknij

Wniosek o przeniesienie dziecka do klasy……Szkoły Podstawowej nr 22 w Rudzie Śląskiej…..kliknij

DOKUMENTY ŚWIETLICOWE

Kontrakt świetlicowy…..kliknij

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w PDF…kliknij
w Word…kliknij

Regulamin świetlicy szkolnej – str.1…kliknij
– str.2…kliknij
Aneks do regulaminu – str.1…kliknij
– str.2…kliknij