Optyka

Na zajęciach z interbloku, klasa 3b wykonywała doświadczenia, podczas których uczniowie badali zjawisko załamania światła oraz powstawania obrazu w soczewkach.