Tacy sami

Wszystko zaczęło się 10 lat temu, kiedy uczniowie Gimnazjum nr 11
przybyli z występem na zaproszenie Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych, znanym w naszym mieście jako Szkoła Życia im. św. Łukasza i…. zostali. Poczuli się potrzebni, a przy okazji sami dobrze się bawili. Mijały tygodnie a gimnazjaliści z radością odwiedzali nowych kolegów ze szkoły św. Łukasza. Zrozumieli, że więcej ich z niepełnosprawnymi łączy, niż dzieli. I tak zaczęła się nie tylko przygoda z tańcem, ale również przyjaźń między naszymi dwoma szkołami.
W roku 2004 powstał integracyjny zespół taneczny, który najpierw nosił nazwę „Wesołe Nutki ”, a od 2008 „Tacy Sami”. Uczniowie spotykają się co tydzień i wspólnie ćwiczą, dobierają muzykę i współtworzą układy taneczne . Zadaniem zespołu jest rozwijanie koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej, organizowanie zabaw pozwalających na poznanie własnych możliwości, przygotowanie repertuaru tematycznego na festiwale, przeglądy, imprezy szkolne oraz imprezy organizowane przez środowisko lokalne. Uwrażliwiamy młodzież na muzykę poprzez udział w przedstawieniach w Teatrze Tańca , Operze Śląskiej, Teatrze Muzycznym.
Kształtujemy wśród uczestników zajęć umiejętność współdziałania w grupie, nawiązywania poprawnych relacji społecznych, rozwijamy poczucie tolerancji i odpowiedzialności za podjęte zobowiązania a także wyrabiamy nawyk zdrowego spędzania czasu wolnego.
Nasze występy można oglądać na imprezach szkolnych, na scenach domów kultury w mieście, ale także poza nim. Występujemy, reprezentując Rudę Śląską na przeglądach i festiwalach nie tylko dla zespołów integracyjnych, jak harcerski festiwal w Lublińcu czy Chorzowie, ale rywalizujemy też ze zdrową młodzieżą. Od pierwszej edycji festiwalu tańca Róża w Sosnowcu czyli od 2008 roku zdobywamy wyróżnienia. Nasze występy są zawsze przyjmowane entuzjastycznie. W 2009 roku wzięliśmy udział w Międzynarodowym Przeglądzie Integracyjnych Zespołów Teatralnych w Łodzi. Przygotowaliśmy autorski scenariusz przedstawienia o naszym zespole.
Opiekunki zespołu pozyskują środki unijne i sponsorów na zakup strojów, organizowanie wyjść do instytucji kulturalnych, wyjazdów na występy i wycieczek turystyczno- rekreacyjnych.
Z roku na rok rośnie liczba uczniów chętnych do uczestnictwa w zajęciach zespołu.