INNOWACJA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI INFORMATYKI, EKOLOGII I KULTUROZNAWSTWA W KLASACH 1-3 GIMNAZJUM

Opracowała i przeprowadziła: mgr Alicja Kiołbasa
rok szkolny: 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014
Niniejsza innowacja była rozszerzeniem programu nauczania języka angielskiego, przeznaczonym dla uczniów gimnazjum. Program był zgodny z nową podstawą programową i przewidywał realizację wymagań egzaminacyjnych. Innowacja przewidywał realizację kursu New Inspiration wydawnictwa MacMillan z wybraną grupą uczniów z klasy, którym szkoła umożliwiła udział w dodatkowych zajęciach mających na celu realizację założeń zawartych w innowacji m.in. w klasie informatycznej, bibliotece, pracowni multimedialnej.

A. poszerzenie umiejętności posługiwania się pisanym językiem angielskim. Rozwinięcie umiejętności pisania krótkich wypowiedzi związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi oraz umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów poprzez udział w programie e-Twinning

B. rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie.

a. wygłaszanie 2 minutowych speechy (przemówień),

b. odgrywanie krótkich dialogów (role play),

c. przeprowadzanie rozmów sterowanych, komunikowanie się z rówieśnikami przez Internet, za pomocą programów typu SKYPE, jak i pierwsze przygotowanie się do matury ustnej.

d. prowadzenie krótkich dyskusji (sterowanych)

C. poszerzenie wiedzy kulturowej dot. Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz porównania ich z kulturą polską.

D. poszerzenie słownictwa związanego z ekologią.

Zagadnienia zawarte w innowacji są ważne w dzisiejszych czasach ze względu na szerokie i szybkie rozpowszechnienie się technologii informatycznej, istotą poznawania problemów ekologicznych oraz konieczność posługiwania się językiem angielskim zarówno w piśmie jak i w mowie na poziomie zaawansowanym. Zastosowane w innowacji metody nauczania umożliwiają uczniom na jak wcześniejszym etapie nauki zdobycie umiejętności niezbędnych do zdania matury z języka angielskiego, szczególnie części ustnej.

Innowacja została napisana z myślą o uczniach, którzy kontynuują naukę języka angielskiego po szkole podstawowej i pragną znajomość tego języka poszerzyć poza ramy programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum.