Apel podsumowujący pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017

Dnia 10.02.br. odbyły się apele podsumowujące pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017. Uczniowie odebrali z rąk dyrektora szkoły dyplomy uznania za wyniki w nauce, za 100% frekwencję oraz za udział w konkursach i zawodach odbywających się w szkole i poza nią.

Najwyższą frekwencję osiągnęła klasa 2b – 98,20%.

Klasy, które uzyskały średnią powyżej średniej szkoły to: 2b, 1b, 1c.

Najwyższą średnią (powyżej średniej szkoły) uzyskały klasy:

1b – 3,52

2b – 3,43

1c – 3,35

3c – 3,08

Puchar dyrektora szkoły za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 otrzymała klasa 1b.

GRATULUJEMY;)