Informacja dla Rodziców odnośnie leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży

Skan pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczy: informacji o podmiotach wykonujących w Rudzie Śląskiej działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży.

https://drive.google.com/file/d/10uQF0vzzCIHnhX8jBgIoMcTdQqu32bc-/view?usp=sharing