Menu +

Profilaktyka w szkole

W roku 2016 w naszej szkole realizowane są dwa programy profilaktyczne:

1) „Smak życia czyli debata o dopalaczach”
– Projekt edukacyjny nt. używania substancji psychoaktywnych,
– Zajęcia psychoedukacyjne „Smak życia…”
– Zajęcia „Tytoń, narkotyki, dopalacze czyli jak się przed tym bronić” kl. I i II,
Konkurs na multimedialną antyreklamę dopalaczy.

2) „STOP agresji w naszej szkole”
– Zajęcia integracyjne kl. I,
– Zajęcia edukacyjne ukierunkowane na obniżenie poziomu agresji,
– Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów” kl. II,
– Warsztaty z radzenia sobie ze stresem kl. III,
– Konkurs „7 eko sposobów na spędzanie wolnego czasu”