Profilaktyka w szkole

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole realizowane są poniższe programy oraz zajęcia profilaktyczne:

1) „Smak życia czyli debata o dopalaczach”
Zajęcia psychoedukacyjne „Smak życia…” ukierunkowane na ochronę młodzieży przed zażywaniem dopalaczy oraz psychoedukację.

Cel programu: dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.
Zajęcia przeznaczone dla klas 7 i 8.

2) „Fonolandia”

Cel programu: kompleksowo opracowany projekt edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. Skierowany jest do najmłodszych użytkowników:  uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej.

3) „Bądź dobrym kumplem”
– Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

-Warsztaty ukierunkowane na obniżenie poziomu agresji i przemocy w klasach 4

4) Program profilaktyczny „Domowi detektywi”

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program realizowany jest w szkole pod kierunkiem nauczyciela i w domu razem z rodzicami.
Realizacja programu w szkole trwa około 12 tygodni.

Część szkolna programu obejmuje:

  • spotkanie informacyjne dla rodziców
  • wybór i szkolenie liderów młodzieżowych
  • zajęcia w klasie – pięć godzin lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych, wybranych spośród klasy
  • Wieczór Jasia i Małgosi – popołudniowe spotkanie kończące program z udziałem uczniów, rodziców i gości

Część domowa programu:

prowadzona równolegle z zajęciami w klasie – polega na wspólnym wykonywaniu przez dzieci i rodziców zadań zawartych w materiałach pomocniczych.

W programie porusza się następujące tematy:

  • prawdy i mity na temat alkoholu
  • wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
  • rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami
  • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku