Menu +

Profilaktyka w szkole

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole realizowane są poniższe programy oraz zajęcia profilaktyczne:

1) „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

– Zajęcia psychoedukacyjne „Smak życia…” ukierunkowane na ochronę młodzieży przed zażywaniem dopalaczy oraz psychoedukację.

Cel programu: dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

Zajęcia przeznaczone dla klas 7 i 8.

2) „Włącz pozytywne myślenie”

– Zajęcia prowadzone przez fundację Nowe Horyzonty w klasach 5, 6 i 8, ukierunkowane na radzenie sobie ze stresem, budowanie pozytywnej samooceny, profilaktyka depresji. Celem programu jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie z depresją i negatywnymi emocjami
poprzez poszerzenie wiedzy na temat czynników stresujących i metod panowania nad stresem oraz wzmacnianie czynników chroniących.

3) „Bądź dobrym kumplem”

– Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

-Warsztaty ukierunkowane na obniżenie poziomu agresji i przemocy w klasie 4a

-Zajęcia dotyczące tolerancji i współpracy w klasie 5a

4) Program profilaktyczny „Domowi detektywi”

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program realizowany jest w szkole pod kierunkiem nauczyciela i w domu razem z rodzicami.
Realizacja programu w szkole trwa około 12 tygodni.

Część szkolna programu obejmuje:

  • spotkanie informacyjne dla rodziców
  • wybór i szkolenie liderów młodzieżowych
  • zajęcia w klasie – pięć godzin lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych, wybranych spośród klasy
  • Wieczór Jasia i Małgosi – popołudniowe spotkanie kończące program z udziałem uczniów, rodziców i gości

Część domowa programu:

prowadzona równolegle z zajęciami w klasie – polega na wspólnym wykonywaniu przez dzieci i rodziców zadań zawartych w materiałach pomocniczych.

W programie porusza się następujące tematy:

  • prawdy i mity na temat alkoholu
  • wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
  • rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami
  • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku

5) Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 7 i 8 dotyczące mowy nienawiści. Zajęcia dotyczące akceptacji odmienności i inności, szacunku dla ludzi przeprowadzone przez psychologa ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Przystanek.

6) Zajęcia warsztatowe dla uczniów przeprowadzane przez Policję. Zajęcia dotyczące zapobiegania zachowaniom niebezpiecznym,  informujące o rodzajach agresji oraz konsekwencjach prawnych z niej płynących.  Zajęcia dla klas 1-8.