Menu +

Przydział czynności dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 22 w Rudzie Śląskiej.

Aktualizacja na rok szkolny 2018/2019

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Przydział czynności

Damian  Pajonk

Dyrektor szkoły, matematyka w kl. IIIc (Gim.)

Katarzyna Pietrzak

Wicedyrektor, j.polski w kl. IVc i Va

Małgorzata Łanowy

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca kl. 1a (SP)

Danuta Danielczok

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca kl. 1b (SP)

Mariola Borzucka

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca kl. 2a (SP)

Danuta Idkowiak

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 2b (SP)

Anna Glados

j.angielski, wychowawca kl. IVa

Teresa Czerwińska

matematyka Ivb, IVc, Vc, VIIa, wychowawca kl. IVb

Joanna Chawińska

j.angielski, wychowawca kl. IVc

Krystyna Koziołek

Przyroda Iva, biologia Va, Vb, IIIa i IIIc (Gim.), WDŻ, doradztwo zawodowe VIIa, VIIIa, wychowawca kl. Va

Joanna Marek

j.polski, wychowawca kl. Vb

Anna Janczewska-Połap

chemia, fizyka, wychowawca kl. VIIa

Aneta Pańczak

matematyka Iva, VIIIa, IIIa i IIIb (Gim.), wychowawca kl. VIIIa

Grażyna Szklarz

wychowanie fizyczne, wychowawca kl. IIIa (Gim.)

Anna Szarwark

Historia, WOS, wychowawca kl. IIIb (Gim.)

Ewa Zieleźnik

j.polski Iva, VIIa, VIIIa, IIIc (Gim.), wychowawca kl. IIIc (Gim.)

Joanna Molek

Religia Ia, Ib

Janina Wanot

Religia w kl. II – VIII i III (Gim.)

Maria Wiśniowska

muzyka, zajęcia artystyczne

Katarzyna Sroka

plastyka

Katarzyna Cichoń

j.niemiecki

Weronika Mruk-Kujawa

biblioteka, informatyka Ivb gr.2, IVc gr.1, V-VIII i III (Gim.)

Alicja Kiołbasa

j.angielski, informatyka Ivb gr.1, IVc gr.2

Ewa Dukić

Przyroda IVb, geografia

Dorota Paczyńska

Biologia VIIa, VIIIa, IIIb (Gim.)

Ewa Gąsior

Wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Sławomir Węgiel

Wychowanie fizyczne VIIIa, IIIc (Gim.)

Adam Wilkin

Wychowanie fizyczne IIIc (Gim.)

Janina Bienek

Biblioteka

Robert Włodarski

Technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Dagmara Danch-Kukiełka

Wychowawca świetlicy

Małgorzata Cierpka

Pedagog szkolny

Ewa Maraszkiewicz

Psycholog szkolny

Renata Waldera

Logopeda, surdopedagog (zajęcia rewalidacyjne)

Ludmiła Domżalska

Tyflopedagog (zajęcia rewalidacyjne)