Menu +

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Opracowany zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i ze statutem szkoły.

L.P. TERMIN KLASA FORMA SPOTKANIA UWAGI
1. 4-5 IX 2019 r. (środa-czwartek) 

godz. 17.00

12 IX 2019 r. (czwartek)

godz. 18.00

I – III 

IV – VIII

Spotkanie związane z rozpoczęciem roku szkolnego. 

– klasy SP: aula – dyr. szkoły + sale – wychowawcy,

Zapoznanie rodziców
z aktami prawnymi dotyczącymi uczniów, rodziców i szkoły.
2. 14 XI 2019 r. (czwartek) SP Konsultacje i prelekcja dla rodziców Szkolenie RP i rodziców 

(termin może ulec zmianie)

3. 9 XII 2019 r. 

(poniedziałek)

SP Zebranie śródokresowe z podaniem ocen cząstkowych i przypuszczalnych ocen na pierwszy semestr. Wystawienie ocen za
I semestr do 10 I 2020 r.
4. 31 I 2020 r. 

(czwartek)

SP Zebranie informujące o ocenach uczniów za pierwszy semestr.  
5. 18 V 2020 r. 

(poniedziałek)

SP Zebranie śródokresowe z podaniem ocen cząstkowych i przypuszczalnych ocen na koniec roku szkolnego. Wystawienie ocen
na koniec roku szkolnego
do 15 VI 2020 r.
6. po 15 VI 2020 r. SP Spotkanie z rodzicami – podanie ocen końcowo rocznych (np. w połączeniu ze spotkaniem podsumowującym r.szk.).  
7.   

X

 

II / III / IV

 

SP Konsultacje indywidualne (lub klasowe) z rodzicami – wychowawcy ustalają sami według potrzeb (dla całej klasy bądź dla niektórych rodziców).  
8. IX 2019 r. – VI 2020 r. SP W ciągu całego roku szkolnego rodzice mogą konsultować się z wychowawcą i uczącymi w sprawie postępów dziecka poprzez aplikację UONET, FB lub osobiście – w terminach ustalonych konsultacji, telefonicznie bądź po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz mogą być wzywani na wizytę do szkoły przez wychowawcę, nauczycieli i dyrektora szkoły.  
9. IX 2019 r. – VI 2020 r. SP Udział rodziców w klasowych spotkaniach opłatkowych, Dniu Matki, Dniu Patrona,  Szkolnym Festiwalu Teatralnym, Koncercie Młodych Talentów i innych uroczystościach szkolnych, itp. Zgodnie z planem pracy wychowawczej danej klasy.

 

SEMESTR  I:        1 IX 2019 r. – 31 I 2020 r.

                                                Oceny należy wystawić                 – do 10 I 2020 r. (piątek)

                                               Zebranie klasyfikacyjne                 – 31 I 2020 r. (piątek)

                                               Zebranie plenarne                          –  4 II 2020 r. (wtorek)

 

SEMESTR  II:      1 II 2020 r. – 26 VI 2020 r.

                                                Oceny należy wystawić                 – do 15 VI 2020 r. (poniedziałek)

                                               Zebranie klasyfikacyjne                – 18 VI 2020 r. (czwartek)

                                               Zebranie plenarne                          – 26 VI 2020 r. (piątek)