KONTRAKT ŚWIETLICOWY CZYLI KODEKS ZACHOWAŃ

1.Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00  do 16.00

2.Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach, pracach porządkowych

   i zajęciach samoobsługowych.

3.Zgłaszamy wychowawcy grupy każde swoje przyjście oraz odejście.

4.Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy i

   nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów oraz zabaw na podwórku

   szkolnym.

5.Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania: jesteśmy grzeczni, mili,

   uprzejmi wobec nauczycieli, pracowników szkoły  oraz kolegów.

6.Używamy zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia,

   proszę, dziękuję, przepraszam.

7.Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zabawy, zajęć i nauki

   w świetlicy oraz na podwórku szkolnym i placu  zabaw.

8.Informujemy wychowawcę natychmiast, gdy zdarzy się coś niepokojącego.

9.Staramy się zachować ciszę w czasie przeznaczonym na naukę oraz

   podczas zajęć świetlicowych.

10.Słuchamy uważnie próśb i poleceń wychowawcy. Gdy nauczyciel mówi,

   słuchamy. Gdy chcemy zabrać głos, podnosimy rękę.

11.Odpowiadamy za to, co zrobiliśmy i powiedzieliśmy -przyznajemy się do

  popełnionych błędów.

12.Pomagamy sobie nawzajem. Obowiązuje nas koleżeńskość i dobry humor,

  aby było nam razem wesoło i przyjemnie.

13.Troszczymy się o wygląd Świetlicy. Po zabawie czy zajęciach,

    cała grupa odpowiada za porządek.

14.Szanujemy zabawki, książki, gry, znajdujące się w świetlicy oraz

    dekorację, wystrój sali, kwiaty.

15.Cenne zabawki i skarby  oraz telefony komórkowe i mp3 zostawiamy w domu.        Świetlica nie odpowiada za zagubione rzeczy dzieci.

16.Idąc do sklepiku, szatni czy na dodatkowe zajęcia zachowujemy się

    spokojnie, nie biegamy, nie hałasujemy i nie krzyczymy.

17.Tornistry i plecaki ustawiamy  zawsze w świetlicy we właściwym miejscu, pod    wieszakami.

18.W świetlicy nosimy obuwie na zmianę.