Kształcenie na odległość 2020/2021


 • Ogólne zasady pracy zdalnej w szkole …kliknij
 • Plan pracy psychologa szkolnego …kliknij
 • Plan pracy pedagoga szkolnego …kliknij
 • Plan pracy logopedy …kliknij
 • Zasady pracy doradcy zawodowego …kliknij
 • Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej …kliknij
 • Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej …kliknij
 • Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej …kliknij

 • Informacje na temat platformy Office 365 umożliwiającej komunikację między uczniami i nauczycielami w czasie nauki zdalnej…kliknij
 • Instrukcja pierwszego logowania (uczniowie, którzy nigdy jeszcze nie korzystali ze szkolnego Office 365… kliknij
 • Poradnik dla uczniów na temat korzystania z Teams ...kliknij

 • Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu oraz jak je motywować – poradnik dla rodziców …kliknij
 • Kształcenie na odległość – poradnik  …kliknij
 • Platforma- pomoc psychologiczna …kliknij
 • Szkolny Doradca Zawodowy poleca …kliknij
 • Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać? – webinarium dla rodziców …kliknij
 • 100 sposobów na zabawę z dzieckiem …kliknij


Archiwum Nauka zdalna 2019/2020