Menu +

Zdalna nauka 2020/2021

  • Informacje na temat platformy Office 365 umożliwiającej komunikację między uczniami i nauczycielami w czasie nauki zdalnej…kliknij
  • Instrukcja pierwszego logowania (uczniowie, którzy nigdy jeszcze nie korzystali ze szkolnego Office 365… kliknij
  • Poradnik dla uczniów na temat korzystania z Teams ...kliknij