Menu +

Egzaminy gimnazjalne

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. Drodzy uczniowie.
Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami egzaminy gimnazjalne w dniach 10, 11, 12 kwietnia br. i egzamin ósmoklasisty w dniach 15, 16, 17 kwietnia br. w naszej szkole, odbędą się zgodnie z planem.
Przypominamy uczniom o obowiązku zgłoszenia się w szkole w dniach egzaminów najpóźniej do godziny 8.30 i o konieczności posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Jednocześnie apelujemy do rodziców uczniów nieprzystępujących do egzaminów o niewysyłanie ich do szkoły w powyższych terminach, gdyż wszyscy nauczyciele będą nadzorowali przebieg egzaminów.
Tym samym zawieszone zostają również wszystkie zaplanowane wcześniej w czasie egzaminów wyjazdy i wycieczki uczniów.
Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.
Z poważaniem
D. Pajonk