Menu +

31 maja Światowy Dzień Bez Tytoniu

Celem obchodów jest zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca – począwszy od raka, aż po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką odgrywają płuca dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Tegoroczna światowa kampania ma następujące cele:

* Obalenie mitów i naświetlenie taktyk manipulacji stosowanych przez przemysł tytoniowy i pokrewne, w szczególności taktyk marketingowych skierowanych do młodzieży, obejmujących m.in. wprowadzanie “nowatorskich” produktów, smaków i innych atrakcyjnych właściwości.

Wyposażenie młodych ludzi w rzetelną wiedzę na temat produktów tytoniowych oraz powiązanie działań przemysłu tytoniowego z intencją, aby przywiązać obecne i przyszłe pokolenia od produktów tytoniowych i pokrewnych.

* Umożliwienie autorytetom (w popkulturze, mediach społecznościowych, w domu lub w klasie) obrony młodych ludzi oraz promowanie zmian poprzez angażowanie ich w walkę z marketingiem tytoniowym.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ciekawymi faktami na temat palenia papierosów na stronie:

https://padlet.com/pedagogbiologsp22/rhgxfnpisfmd1llf