Udział w uroczystościach Święta Bożego Ciała – już tradycją.

W tym roku szkolnym, w nieco mniejszym gronie niż w latach ubiegłych, uczennice w strojach śląskich kolejny raz uczestniczyły w uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.