Menu +

Przedmiotowy system oceniania w klasie 3 gimnazjum

 1. J. polski
 2. J. angielski
 3. Matematyka
 4. Biologia
 5. Geografia
 6. Historia
 7. Wiedza o społeczeństwie
 8. Informatyka
 9. Plastyka
 10. Religia
 11. w-f