Menu +

RODZINNY KONKURS LOGOPEDYCZNY

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

zapraszam do udziału w Rodzinnym Konkursie Logopedycznym! 

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 22

i polega na napisaniu krótkiego WIERSZA o dowolnej tematyce.

 • W wierszu należy użyć jak najwięcej wyrazów zawierających głoski, których poprawna wymowa stwarza często dzieciom problemy:
  S, Z, C, DZ, SZ, Ż/RZ, CZ, DŻ oraz R

  • Konkurs jest „RODZINNY” tzn., że w napisaniu wiersza mogą brać udział członkowie Rodziny ucznia (rodzice, opiekunowie, rodzeństwo, dziadkowie, itd.)
   • Jedna Rodzina może zgłosić tylko jeden wiersz.
    • Wiersz nie może zawierać wyrazów wulgarnych
     i obraźliwych.
    • Podpisane prace (z uwzględnieniem wszystkich członków rodziny biorących udział w tworzeniu utworu) należy składać do dnia 6 marca 2019r.
     u logopedy szkolnego lub wychowawcy klasy.

     • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 marca 2019r. na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w szkole.
     • Przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
     • Niech mój wiersz o trznadlach będzie dla Was inspiracją. Dobrej zabawy!!                                                                                          Renata Waldera logopeda