Menu +

Podziękowania za udział w akcji charytatywnej

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za podjęcie inicjatywy i zorganizowanie Kiermaszu Wielkanocnego w naszej szkole. Dochód z niego w całości został przeznaczony na leczenie i rehabilitację Alicji Świerk. Podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich rodziców i uczniów zaangażowanych w tę akcję charytatywną. Okazaliście WIELKIE SERCE!!!