Menu +

Zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej

Zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej SZKOŁY Podstawowej nr 2 im. Jana Stefana Dworaka w Nowym Bytomiu na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/20, które odbędzie się w auli szkoły przy ul. Ratowników 15

6 czerwca 2019 r. o godz. 17.00

Prosimy o przekazanie w/w informacji również innym zainteresowanym rodzicom.