Menu +

V edycja ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”

Rusza V edycja ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”

Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) polega na  indywidualnym zdobywaniu sprawności czytelniczych przez uczniów. Każdy uczeń czyta 10 książek.

Etap pierwszy  trwa do 13 marca 2020 r.

Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają tzw. sprawności poprzez czytanie książek konkursowych oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia – 10.

Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki. Za wypełnienie każdego testu  można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.

Dozwolona jest wspólna praca dzieci z rodzicami. Rodzice mogą wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.

Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 10 sprawności, mogą wziąć udział w kolejnym etapie konkursu, czyli szkolnym  teście kwalifikacyjnym.

Ze względu na dużą ilość uczestników oraz dostępność egzemplarzy uczniowie będą otrzymywali po jednej książce wraz z testem. Po przeczytaniu i wypełnieniu testu dziecko otrzymuje kolejny egzemplarz. Ta forma ułatwi też uczniom systematyczną pracę.

Przed przystąpieniem do projektu rodzic jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego . Konieczne jest przy tym posiadanie przez rodzica adresu e-mail. Ponadto informujemy, że jeden  e-mail jest przypisany do jednego dziecka.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej, a po wypełnieniu oddać go w bibliotece szkolnej w godzinach jej pracy. Istnieje możliwość wypełnienia formularza na miejscu.

Regulamin…kliknij

Formularz…kliknij