Menu +

OPŁATA ZA OBIADY W LUTYM

KOSZT  1 OBIADU WYNOSI 4,50 ZŁ
ILOŚĆ OBIADÓW – 20

RAZEM DO ZAPŁATY   – 90,00

Termin płatności od 03.02.2020- 15.02.2020r.

Nie uregulowanie kosztów w terminie będzie jednoznaczne
z rezygnacją  korzystania z posiłków.

                    Rezygnację z posiłków prosimy zgłaszać do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Prosimy o wpłacanie wyliczonej kwoty za obiady  (bez zaokrągleń)

Opłaty  dokonać na wskazane konto bankowe

 ING BANK ŚLĄSKI  75 1050 1331 1000 0022 5839 2840