Menu +

Wyniki rekrutacji

Szanowni Rodzice.
Informujemy, że zakończyła się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21 dla dzieci spoza obwodu szkoły.

Wyniki dostępne są na drzwiach wejściowych do budynku szkoły i pod nr telefonu: 322486132 do poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -14.00.

Rodziców dzieci spoza obwodu, którzy zostali zakwalifikowani prosimy o wypełnienie druku „Oświadczenie woli zapisu” dostępnego pod linkiem: kliknij

Wypełniony i podpisany przez Rodziców/Opiekunów dokument należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres mailowy szkoły: szkola@sp22.edu.pl z dopiskiem: „Oświadczenie woli”. Jest to wymagane w celu potwierdzenia, że na pewno dziecko będzie uczęszczało do naszej szkoły.

Jednocześnie przypominamy, że postępowanie uzupełniające, na zwolnione miejsca rozpocznie się dnia 4 maja br.

Ponadto informujemy, że  wszystkie dzieci z obwodu szkoły, których rodzice, do tej pory złożyli zgłoszenie zostały przyjęte do klasy I na rok szkolny 2020/21.

Dodaj komentarz

Or