Menu +

Rekrutacja – postępowanie uzupełniające.

Informujemy rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej placówki,  że w dniach 4-12 maja 2020 odbędzie się uzupełniająca rekrutacja uczniów do klasy pierwszej. Prosimy zainteresowanych rodziców o złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym( wzór wniosku i pozostałych wymaganych dokumentów do pobrania w zakładce „Rekrutacja 2020/21”).  . W obecnej sytuacji prosimy o wysyłanie wniosków drogą elektroniczną. W szczególnych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły, można odebrać i oddać dokumenty w naszej placówce.
Jednocześnie informujemy, że  dzieci zamieszkałe w obwodzie są przyjmowane do I klasy na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ( wzór zgłoszenia i pozostałych wymaganych dokumentów do pobrania w zakładce „Rekrutacja 2020/21”). Przypominamy tym z Państwa, którzy jeszcze nie przysłali zgłoszenia, że na rodzicach ciąży obowiązek dostarczenia do szkoły wymaganej dokumentacji. Prosimy, aby uczynić to jak najszybciej. W obecnej sytuacji prosimy o wysyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną. W szczególnych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły, można odebrać i oddać dokumenty w naszej placówce.