Menu +

Harmonogram zwrotów podręczników do biblioteki szkolnej


Biblioteka szkolna informuje, że uczniowie (lub rodzice uczniów) proszeni są o rozliczenie się z podręczników i wszystkich innych wypożyczonych książek zgodnie z harmonogramem.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą i jej przestrzeganie:
• Odbiór będzie się odbywał przy stoliku w drzwiach biblioteki szkolnej w reżimie sanitarnym. Obowiązuje dystans 2m między oczekującymi. Zalecane są maseczki i rękawiczki.
• Podręczniki prosimy przynosić w kompletach, zapakowane w reklamówkach, które należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu.
• Do reklamówki należy włożyć wszystkie pozostałe książki wypożyczone z biblioteki oraz kartkę ze spisem oddawanych egzemplarzy.
• Po upływie kwarantanny (3 dni) bibliotekarki/wychowawca klasy dokonują oceny stanu technicznego zwróconych podręczników i innych książek.
• O wszelkich brakach i zniszczeniach podręczników rodzice będą informowani przez dziennik elektroniczny w dniach od 29.06. do 3.07.
• Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić podręcznik lub dokonać wpłaty niezwłocznie, na podane konto Rady Rodziców: 77 1090 2037 0000 0001 2293 5874 Santander BankPolska S.A. (według cen podanych pod linkiem poniżej). Prosimy jednak, aby termin wpłaty nie był późniejszy niż 17 lipca br. W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko i klasę dziecka.

Z góry dziękujemy za sprawną współpracę
bibliotekarki

—————————————————–
Cennik podręczników w przypadku zagubienia lub zniszczenia
https://sp22rudaslaska-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jbienek1_sp22rudaslaska_onmicrosoft_com/EZrCAMAgrcdBixBpZ1RXLdEB8F2CVvEm5L9g-y3UHuQWZA?rtime=iBkeHhgS2Eg

Regulamin udostępniania i korzystania z podręczników
https://drive.google.com/file/d/19f_I_zTdQQdPH6ML_JgRjckdfcDvi7yA/view