Menu +

Obiady w szkolnej stołówce

KOSZT  1 OBIADU WYNOSI 4,50 ZŁ

WRZESIEŃ 2020 r. – ILOŚĆ OBIADÓW – 18

                RAZEM DO ZAPŁATY   – 81,00 zł.

Termin płatności od 07.09.2020- 18.09.2020r.

Przypominamy, że:

  1. Brak terminowej wpłaty będzie jednoznaczny z rezygnacją korzystania z posiłków.
  2. Przed dokonaniem przelewu za kolejny miesiąc należy skonsultować wszelkie odliczenia i uzgodnić wysokość kwoty do zapłaty z Intendentem.
  3. Tylko zgłoszone nieobecności podlegają odliczeniu (nr tel. 32-2486132 wew. 21 lub 27).
  4. Jednodniowe nieobecności nie stanowią podstawy do odliczenia.
  5. Całkowitą rezygnację korzystania z obiadów należy zgłaszać z miesięcznym wyprzedzeniem.

Prosimy o wpłacanie dokładnej (bez zaokrągleń) wyliczonej kwoty za obiady.

Opłaty  dokonać na wskazane konto bankowe:

 ING BANK ŚLĄSKI  75 1050 1331 1000 0022 5839 2840