Menu +

Koszt obiadów w stołówce szkolnej w lutym.

KOSZT  1 OBIADU WYNOSI 4,50 ZŁ
W LUTYM 2021 r.ILOŚĆ OBIADÓW20
DOTYCZY UCZNIÓW  KLAS  I-III
RAZEM DO ZAPŁATY   – 90,00
Termin płatności od 01.02.2021-15.02.2021 r.

 
 Przypominamy, że:

 1. Brak terminowej wpłaty będzie jednoznaczny z rezygnacją korzystania z posiłków.
 2. Przed dokonaniem przelewu za kolejny miesiąc należy skonsultować wszelkie odliczenia i uzgodnić wysokość kwoty do zapłaty z Intendentem.
 3. Tylko zgłoszone nieobecności podlegają odliczeniu (nr tel. 32-2486132 wew. 21 lub 27).
 4. Jednodniowe nieobecności nie stanowią podstawy do odliczenia.
 5. Całkowitą rezygnację korzystania z obiadów należy zgłaszać z miesięcznym wyprzedzeniem. Uczniowie
  Prosimy o wpłacanie dokładnej (bez zaokrągleń) wyliczonej kwoty za obiady.
  Opłaty  dokonać na wskazane konto bankowe:                 

  ING BANK ŚLĄSKI  75 1050 1331 1000 0022 5839 2840