Obiady – wrzesień 2021

Informujemy, że:

KOSZT 1 OBIADU WYNOSI 4,50 ZŁ

W MIESIĄCU WRZESIEŃ OD 06.09-30.09.2021 r. – ILOŚĆ OBIADÓW – 19

RAZEM DO ZAPŁATY – 85,50 zł

Termin płatności od 06.09.2021-17.09.2021 r.

Przypominamy, że:

  1. Brak terminowej wpłaty będzie jednoznaczny z rezygnacją korzystania z posiłków.
  2. Przed dokonaniem przelewu za kolejny miesiąc należy skonsultować wszelkie odliczenia i uzgodnić wysokość kwoty do zapłaty z Intendentem.
  3. Tylko zgłoszone nieobecności podlegają odliczeniu (nr tel. 32-2486132 wew. 21 lub 27).
  4. Jednodniowe nieobecności nie stanowią podstawy do odliczenia.
  5. Całkowitą rezygnację korzystania z obiadów należy zgłaszać z miesięcznym wyprzedzeniem.

Prosimy o wpłacanie dokładnej (bez zaokrągleń) wyliczonej kwoty za obiady.

Opłaty dokonać na wskazane konto bankowe:

ING BANK ŚLĄSKI 75 1050 1331 1000 0022 5839 2840