#SzkołaPamięta

Pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach jest jednym z istotnych elementów edukacji. W edukacji regionalnej wspominamy szczególnie ludzi, którzy są ważni dla historii naszego regionu. Wśród nich jest miejsce dla patrona naszej szkoły, Jana Stefana Dworaka. Na lekcjach wiedzy o regionie klasy szóste uporządkowały grób Powstańców i Jadwigi Markowej. Oddaliśmy hołd bohaterom walk o polskość Śląska. Uczciliśmy też pamięć naszego Patrona Jana Stefana Dworaka. Klasa VI b spotkała córkę patrona Panią Barbarę i prawnuczkę Jadwigi Markowej, które opowiadały nam o swoich przodkach.